Aktualności

Powstanie Styczniowe – to już 160 lat!

Było to największe i najdłużej trwające polskie powstanie kończące epokę romantyzmu. W naszej pamięci pozostanie ostatnią próbą wydźwignięcia narodu polskiego z niewoli w XIX wieku. Powstanie rozpoczęło się od wydania przez Komitet Centralny Narodowy – Manifestu ogłaszającego rozpoczęcie walki o niepodległość i powołującego Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstańcy, mimo niewystarczającego uzbrojenia i braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki na terenie Królestwa Polskiego. Społeczeństwo polskie w tej nierównej walce poniosło ogrom strat, represji, zsyłek czy migracji, ale idea walki o niepodległość przekazywana następnym pokoleniom ostatecznie doprowadziła do Odrodzenia Państwa Polskiego w 1918 roku.

Czytaj więcej...

Nowa wystawa czasowa w Pałacu Mieroszewskich

160 lat temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Z tej okazji Muzeum Zagłębia w Będzinie, we współpracy z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego oraz Stowarzyszeniem Eksploracyjno - Historycznym Szaniec 1863, przygotowało dla Państwa wystawę poświęconą działaniom powstańców w Zagłębiu Dąbrowskim.

Czytaj więcej...

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY