Aktualności

79 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 oddziały Armii Krajowej atakując pozycje niemieckie w Warszawie, rozpoczęły powstanie. W trakcie pierwszych czterech dni udało się opanować część lewobrzeżnej Warszawy. Jednak niepowodzeniem zakończyły się próby przejęcia kontroli nad mostami na Wiśle. Zaskoczeni  z początku Niemcy, skierowali do walki o stolicę dodatkowe siły. Według szacunków gen. Jerzego Kirchmayera, po stronie niemieckiej przewinęło się około pięćdziesięciu tysięcy żołnierzy żandarmów i policjantów, wspieranych przez artylerię, lotnictwo oraz wozy pancerne.

Czytaj więcej...

29.07.2023 ROCZNICA OTWARCIA ZAMKU W BĘDZINIE PO ODBUDOWIE

Wybudowany przez króla Kazimierza III Wielkiego czternastowieczny zamek w Będzinie w XVIII w. popadł w ruinę. W 1834 r. z inicjatywy hrabiego Raczyńskiego odbudowano go według projektu architekta pochodzenia włoskiego – Franciszka Marii Lanciego. Niestety w  połowie XIX w. budowla ponownie uległa zniszczeniu.

Czytaj więcej...

Pozdrowienia z wakacji

Zwyczaj wysyłania widokówek z podróży, podobnie jak sztuka pisania listów wyszły na dobre z mody. Muzeum jest miejscem, które przechowuje pamięć o zwyczajach i tradycjach odchodzących w przeszłość.

Czytaj więcej...

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY