Nowe lekcje muzealne

Muzeum Zagłębia w Będzinie wzbogaca swoja ofertę o nowe lekcje muzealne z tematyki archeologicznej.

Dwuczęściowe zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych w klasach I-V. Przystępna forma wykładu multimedialnego, wzbogacona jest licznymi ilustracjami, co pozwala w łatwy sposób wprowadzić dzieci do świata kultury materialnej dawnych społeczności oraz cywilizacji antycznych. W drugiej części zajęć, podczas warsztatów dzieci mogą wykazać się własną inwencją twórczą i wykonać prace na podstawie zdobytej wiedzy. Lekcje urozmaicają gry multimedialne, które poprzez zabawę pozwalają utrwalić zdobyte wiadomości.

Do wyboru oferujemy:

- „Paleolit – czyli ciężkie początki człowieka na Ziemi”

- „Od neolitu do epoki żelaza”

Zajęcia prowadzone są przez archeologa Muzeum Zagłębia w Będzinie. Łączny czas trwania wybranych zajęć wynosi 90 minut, a na potrzeby warsztatów zapewniamy niezbędne materiały plastyczne. Zapraszamy!

#MuzeumZagłębiawBędzinie #lekcjearcheologiczne #Archeologia

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY