Zapraszamy na wernisaż wystawy „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy”

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy”

Historyczna Jaćwież to kraina położona na terenach od linii Wielkich Jezior Mazurskich na zachodzie po koryto rzeki Niemen na północy i wschodzie i dorzecze Biebrzy na południu.

W okresie wczesnego średniowiecza była zamieszkiwana przez Jaćwingów – najpotężniejsze z plemion pruskich. Jaćwiescy wojownicy konni często pojawiali się w źródłach pisanych z epoki jak choćby w kronikach staroruskich, pismach Piotra z Dusburga czy u Wincentego Kadłubka. Jednakże klęski wojenne zadane przez sąsiadów doprowadziły do znacznego wyludnienia krainy, która w rezultacie uległa w XV w. podziałowi między zakon krzyżacki i księstwo litewskie. I tak potężne niegdyś plemię popadło zwolna w  zapomnienie. Sytuację tą odmieniły prowadzone w ostatnich latach badania archeologiczne. Jednym z ich plonów jest ekspozycja: „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy”, która w nadchodzących miesiącach będzie prezentowana w naszym muzeum. Na wystawie zobaczymy broń, ozdoby a także przedmioty codziennego użytku, którymi przed wiekami posługiwali się przedstawiciele tego wojowniczego plemienia. Dzieje badań nad Jaćwingami i powstania samej ekspozycji przybliżą Państwu kuratorzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie podczas wernisażu wystawy, który odbędzie się 3 października o godz. 17.00 w Pałacu Mieroszewskich. Serdecznie zapraszamy.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY